Skálavariációk IVg.

Haladó skálavariációk

 

Lévai-féle gonoszkodó skálák

 

A skála baljós elnevezése természetesen poén és semmiféleképpen sem jellemzi Tamás tanítványomat. Tamás egy valós problémára, jelesül a húrváltásokra nézve aszimmetrikus fel-lepengetés kigyakorlására ötölt ki egy megoldást.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Erről van szó: minden tanítványomat voltaképpen erre a problémamegoldó szemléletre igyekszem megtanítani.

 

Ezen probléma merül fel az arpeggio-skálák moll-, és dúr-háromszögei esetében is. Az alapjában véve zenei skálavariáció vezérfonala a végletekig bonyolítható, én a már megismert és tanítványaimnál jól begyakoroltatott hamisított triola képletből indulok ki. A képlet technikai alapelve tehát statikusan G-dúr alapskálában haladva a következő:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Lévai-féle gonoszkodó skála - tükörkép sablon

 

Ekkor a mindenkori alsó húrra 1, a felső húrra 2 pengetés jut.

 

Alap G-dúr és G-harmonikus moll skálában

 

 

 

Lévai-féle gonoszkodó skála - rövidített és fordított G-dúr és G-harmonikus moll skálában

 

A fenti gondolatmenetet folytatva a fordított elnevezés arra utal, hogy a mindenkori alsó húrra 2, a felső húrra 1 pengetés jut, a rövidített pedig arra, hogy az eredeti hamisított triola képlet bármikor rövidíthető egy egyszerűbbe: