Mi is a zene? - IV.

Az egyesített hangköztáblázatok

 

Prím

Szekund

Terc

Kvart

Kvint

Szext

Szeptim

Oktáv

Nóna

Decima

Undecima

Duodecima

Tredecima

 

Most pedig -amint azt a Pénzes-féle módszertanban megszokhattuk-, a teljesség igényével lépünk fel és szakmai ujjgyakorlatként felvázoljuk  a zenei rendszerünkben lévő összes hangközt az összes lehetséges hangnemben!

 

Ez a felvázolás a Mi is a zene? című fejezetcsomag konszonanciával foglalkozó részeinek bővítése. Nem oly nagy feladat ez, elvégre az ehhez szükséges táblázatok már régesrég rendelkezésre állnak, főként az Alapskálák III. és az Összhangzattan című fejezetekből.

 

Amint az már említésre került, a klasszikus zeneelmélet a hangközöket a dúr skála szerint határozza meg. Ez leginkább a zongora klaviatúráján válik átláthatóvá...

 

 

...hiszen rajta nem is kell érintenünk fekete billentyűt a hangközök pontos meghatározásához. Egyúttal jelzem, hogy a hangközök nem érnek véget oktávnál (a dúr skála 8. hangjánál, innen az elnevezése), hanem 13. hangjáig folytatódnak:

 1. C - C - prím

 2. C - D - szekund

 3. C - E - terc

 4. C - F - kvart

 5. C - G - kvint

 6. C - A - szext

 7. C - H - szeptim

 8. C - C' - oktáv

 9. C - D' - nóna

 10. C - E' - decima

 11. C - F' - undecima

 12. C - G' - duodecima

 13. C - A' - tredecima

Egy hangköz meghatározását azonban pontosítanunk kell: mi értelme a prím hangköznek, hiszen itt 2 hang azonos egymással (például C - C)?

Nem sok, ez igaz, de szólhat 2 hang különböző hangforrásból, különböző hangszerekből, zeneelméleti kifejezéssel élve különböző szólamokban is. Ráadásul frekvenciaaránya (1:1) a kiindulópontja a további hangközmegállapításoknak.

 

Az alábbi hangköztáblázatok tehát megmutatják a temperált kvint-kvartkörben lévő összes hangközt az összes lehetséges hangnemben, azaz 6 kereszt 6 bé előjegyzésig.

 

Prím

Prím hangköz

 

Szekund

Szekund hangköz

 

Terc

Terc hangköz

 

Kvart

Kvart hangköz

 

Kvint

Kvint hangköz

 

Szext

Szext hangköz

 

Szeptim

Szeptim hangköz

 

Oktáv

Oktáv hangköz

 

Nóna

Nóna hangköz

 

Decima

Decima hangköz

 

Undecima

Undecima hangköz

 

Duodecima

Duodecima hangköz

 

Tredecima

Tredecima hangköz